โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 69

ระยะเวลาการจอง: 29 ก.พ. – 6 มี.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 4 มี.ค. – 31 ต.ค. 67

ราคาเริ่มต้น 6,750.- บาท/ห้อง/คืน

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 6,075 บาท ต่อคืน

(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 68

ระยะเวลาการจอง: 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก: 1 ม.ค – 29 พ.ย. 67 (ยกเว้น 24 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67)

ราคาเริ่มต้น 7,450.- บาท/ห้อง/คืน *สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 6,950 บาท ต่อคืน

(รวมอาหารเช้า เรือรับส่ง และที่จอดรถบนฝั่ง)

FESTIVE PROMOTION

(ต้องพักอย่างน้อย 2 คืนต่อเนื่อง)
ระยะเวลาการจอง: 15 ธ.ค. 66 – 31 ม.ค. 67
ระยะเวลาเข้าพัก:  15 ธ.ค. –29 ก.พ. 67

เริ่มต้น: 7,450.- บาทสุทธิ / คืน
สมาชิก เริ่มต้นเพียง 6,950.- บาทสุทธิ / คืน

ราคารวมอาหารเช้า , เรือรับ-ส่งตามรอบ และ ที่จอดรถบนฝั่ง

Samed Chill & Easy (Weekday/Weekend)

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 30 เม.ย. 67

ระยะเวลาเข้าพัก: 6 ม.ค. – 30 เม.ย. 67

เริ่มต้น: 6,500.- บาทสุทธิ/คืน

ราคารวมอาหารเช้า

Basic & Rest Promotion

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 31 ต.ค. 67

ระยะเวลาเข้าพัก: วันนี้ – 31 ต.ค. 67

เริ่มต้น: 8,800.- บาทสุทธิ/คืน

ราคารวมอาหารเช้า , เรือรับ-ส่งตามรอบ และ ที่จอดรถบนฝั่ง