โปรโมชั่น

โปรโมชั่นพิเศษ

RETREAT PACKAGE (3 วัน 2 คืน)

เปิดขาย: วันนี้ – 31 ต.ค. 66
เข้าพัก:   1 ก.ย. – 31 ต.ค. 66

ราคาเริ่มต้น 15,200.- บาท/แพ็คเกจ/2 ท่าน

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 13,840 บาท/แพ็คเกจ/2 ท่าน

ฟรี เรือรับส่ง ไป-กลับตามรอบเรือ อาหารเช้า และที่จอดรถบนฝั่ง

ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 67

เปิดขาย: 21 – 27 ส.ค. 66
เข้าพัก:   1 ก.ย. – 20 ธ.ค. 66

เริ่มต้น: 6,750.- บาทสุทธิ / คืน​

*สมาชิกจ่ายเพียง เริ่มต้น 6,075 บาท ต่อคืน

ฟรี เรือรับส่ง ไป-กลับตามรอบเรือ อาหารเช้า และที่จอดรถบนฝั่ง

SPECIAL RATE ON SEPTEMBER

ระยะเวลาการจอง: 6 ก.ค. – 29 ก.ย. 66
ระยะเวลาเข้าพัก:  1 – 30 ก.ย. 66

เริ่มต้น: 6,750.- บาทสุทธิ / คืน​

ราคารวมอาหารเช้า , เรือรับ-ส่งตามรอบ และ ที่จอดรถบนฝั่ง

Samed Chill & Easy (Weekday/Weekend)

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 30 เม.ย. 67

ระยะเวลาเข้าพัก: 6 ม.ค. – 30 เม.ย. 67

เริ่มต้น: 6,500.- บาทสุทธิ/คืน

ราคารวมอาหารเช้า

Basic & Rest Promotion

ระยะเวลาจอง: วันนี้ – 31 ต.ค. 66

ระยะเวลาเข้าพัก: วันนี้ – 31 ต.ค. 66

เริ่มต้น: 7,500.- บาทสุทธิ/คืน

ราคารวมอาหารเช้า , เรือรับ-ส่งตามรอบ และ ที่จอดรถบนฝั่ง